2020 ve 2021’in ilk 6 ayında televizyonda yayına giren yeni reklamları inceleyen Medya
Takip Merkezi (MTM) araştırma sonucuna göre; takviye gıda reklamları, bir önceki yılın
aynı dönemine göre %136 arttı.
Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzaması, takviye gıdaya olan talep ve TV
izlenme oranlarındaki artış, takviye gıda reklamlarında patlama yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 90 kanal
üzerinden 2020 ve 2021’in ilk yarısında TV’de yayına giren yeni reklamların sektörel dağılımını inceleyen
Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre; e-ticaret ve market
alanındaki hareketlenme ile birlikte bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2021’in ilk 6 aylık döneminde
takviye gıda reklamlarında %136, diğer sektörlerin de dâhil olduğu TV reklam filmi sayısında ise toplamda
%33’lük bir artış kaydedildi.
İşte oransal olarak en büyük artışın takviye gıdalar alanında yaşandığını ortaya koyan araştırmada öne
çıkan diğer önemli başlıklar ve bunlara ait çarpıcı istatistiki bilgiler:
Takviye gıda reklamları %136 arttı!
Covid-19’dan korunmak için; uzmanlardan “bağışıklığın güçlendirilmesi” yönünde gelen uyarılar sonrası
ortaya çıkan talebi gören ilaç şirketleri, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında TV’de 58 olan yeni takviye gıda reklamı
sayısını %136 arttırarak 137 seviyesine çıkardı. İlaç sektöründen sonra en büyük artış, e-ticaret alanında
yaşandı. Buna göre; geçtiğimiz yılın ilk yarısında 459 olan e-ticaret reklamı sayısı, 2021’de %111 artış ile
967’ye yükseldi. Kapanma sürecinde kullanımı daha da artan beyaz eşya ise en yüksek artışın yaşandığı 3.
sektör olarak kayda geçti. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 69 olan yeni beyaz eşya reklamı sayısı, bu yılın aynı
döneminde %68 artış ile 116’ya çıktı.

459
537

156148161149

106105

5869

967
768

202
178
158162
120
92137
116

20202021

MTM Medya Takip Merkezi

Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok 34149 Yeşilköy / İSTANBUL Tel: +90 212 442 30 00 Fax: 0212 442 20 85

www.medyatakip.com

Pandemide yoğun bir reklam kampanyasının yürütüldüğü market sektöründe ise bir önceki yıl 537 olan
reklam sayısı, %43 artış ile 768’ye yükseldi. Bankacılık sektörünün, geçtiğimiz yıl 156 olan yeni reklam
sayısını %29 artış ile 202’ye çıkardığı dönem içinde; teknoloji marketleri de 148 olan reklam sayısını
%20’lik artış ile 178’e yükseltti. Süt ve süt ürünleri sektörü, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 106 olan reklam
sayısını %13 artış ile 120’ye çıkarırken; 2020’nin ilk 6 ayında 149 olan görsel ve işitsel basın reklamları da
%9 ivme ile 162 olarak kayda geçti.

OcakŞubatMartNisanMayısHaziran
731

667692725

925

650

759

9919921,001

1,143

950

20202021

TV’de gösterime giren yeni reklam sayısında %33lük artış yaşandı!
Yeni reklamların sektörel dağılımının yanı sıra aylık dağılımının da mercek altına alındığı Medya Takip
Merkezi (MTM) araştırmasına göre; 2020’nin ilk yarısında 4.390 olan yeni TV reklamı sayısı 2021’in aynı
döneminde %33 artış ile 5.836’ya yükseldi. Ay bazında bakıldığında ise yayına giren yeni reklam
sayılarındaki en büyük artış, 2021 Şubat ayında kayda geçti. Buna göre; 2020 yılı Şubat ayında 667 adet
yeni reklam yayına girerken, bu rakam 2021’in aynı döneminde %49 artış ile 991’e çıktı. %46’lık oran ile en
yüksek 2. artışın yaşandığı Haziran ayında ise geçtiğimiz yıl 650 olan yeni reklam sayısı, bu yılın aynı
döneminde 950’ye erişti.
2021’in Mart ayında yayına giren reklam sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 artarak
692’den 992’ye ulaştı. Nisan ayında, bir önceki dönemde 725 olan yeni reklam sayısı, %38 artış ile 1.001
seviyesine; Mayıs’ta ise %24 artış ile 925’ten 1.143’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 731 olan yeni TV
reklam sayısı ise bu yılın aynı döneminde sadece %4 artarak 759 oldu.