AK Parti’li ve Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu
Üyesi Şule Özülkü, “Ürün alımı yapılan firmaların daha
dikkatli incelenmesi ve özellikle kağıt üzerinde sadece
fatura firması olarak gözüken firmalara değil, doğrudan
ürün veya hizmet üreten firmalara öncelik verilerek
esnafımız korunmalıdır” dedi.
AK Parti’li Meclis Üyesi ve Seyhan Belediyesi Denetim
Komisyonu Üyesi Şule Özülkü, birçok müdürlüğün
mevcut bütçelerini etkin kullanmadıkları halde yedek
ödemeden aktarım yaptıklarının dikkat çekmekte
olduğunu ifade etti.
Özülkü,“Özellikle, Basın, Yayın işletme ve iştirakler,
Muhtarlıklar Birimi, Spor İşleri, Külttür ve Sosyal İşler,
Bilgi İşlem, Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri
Müdürlüklerimiz gibi kısmen daha yüksek bütçeye ve
halkımızın direk hayatına dokunan hizmetler üreten
müdürlüklerimizin bütçelerini daha uygun ve verimli
kullanmaları noktasında azami özen gösterilmelidir”
dedi.
Özülkü, “Doğrudan temin alım sayısının ve iptal edilen
ihale sayısının yüksekliği de yine rahatsız edici diğer
hususlardır. Ve bu konuda ivedi tedbirler alınmalı, kamu
ihale kanunun öngördüğü şekilde ihalelerinin çoğunluğu
ve şeffaflığı ön plana alarak yapılması gerekmektedir”
diye konuştu.

AK Parti’li ve Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu
Üyesi Şule Özülkü, Denetim 2020 Yılı Komisyon
Raporuna koydukları şerh ile ilgili yaptığı konuşmada,
Seyhan Belediye yönetimini adeta bombaladı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay
başkanlığında toplanan Seyhan Belediyesi’nin dördüncü
oturumunda gündem dışı söz alan Şule Özülkü, “Sadece
şerh koyduğumuz hususlarda belediyemizin işleyişini
daha verimli olması ve Seyhanlı hemşerilerimize daha
faydalı olmak adına çeşitli başlıklarda aldığım notları
sizlerle paylaşmak istiyorum” diye söze başladı.
Denetim komisyonu olarak 2020 yılı incelemelerini
tamamladıklarını ve meclis üyelerinin bilgisine
sunduklarını belirterek, “Bütçe kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılabilmesi ve bütçe imkanlarının daha fazla
hizmete yönelik yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla,
cari giderlerin tasarruf tedbirleri içerisinde önemli bir
kalem oluşturması gerekmektedir. Belediyemizin
yatırım planları ile belediyemizin yapması gereken
giderleri haricindeki cari harcamalarında azami tasarruf
sağlanacak şekilde ayarlanması uygun olacaktır”
olacaktır” dedi.
Şule Özülkü şunları kaydetti:
“İdarenin hazırladığı talepnamelerden alımı yapılacak
olan ürün, hizmet ve malzemelerin “Muhtelif” ifadesi
yerine tereddütte imkan bırakmayacak şekilde ifade
edilmesi hem satın almalarda ürün kalitesinin artmasına
hem de şeffaflık ilkesinin daha net uygulanması
sonucunu doğuracaktır. Özellikle teknik ürünlerde daha
açıklayıcı ve belirleyici ifadeler kullanılmalı, gerekirse

şartnamelere ayrıca teknik şartname kısmı tüm alımlar
için daha teferruatlı şekilde eklenmelidir. Ürün alımı
yapılan firmaların daha dikkatli incelenmesi ve özellikle
kağıt üzerinde sadece fatura firması olarak gözüken
firmalara değil, doğrudan ürün veya hizmet üreten
firmalara öncelik verilerek esnafımız korunmalıdır.
Müdürlerin bütçelerini daha etkin kullanmalarını
sağlanması gerekmektedir. Birçok müdürlüğün mevcut
bütçelerini etkin kullanmadıkları halde yedek ödemeden
aktarım yaptıkları dikkat çekmektedir. Bu tür hususlar
özellikle içerisinden geçtiğimiz pandemi sürecinde
normal karşılanabilir, ancak bu harcamaların daha
şeffaf şekilde yapılması kamuoyunu rahatlatacaktır.
Özellikle, Basın, Yayın İşletme ve iştirakler, muhtarlıklar
birimi, Spor İşleri, Külttür ve Sosyal işler, bilgi işlem,
Park Bahçeler, Fen İşleri, ve temizlik İşleri
müdürlüklerimiz gibi kısmen daha yüksek bütçeye ve
halkımızın direk hayatına dokunan hizmetler üreten
müdürlüklerimizin bütçelerini daha uygun ve verimli
kullanmaları noktasında azami özen gösterilmelidir.

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda- şartnameyi
hazırlayan, ihale sürecini gerçekleştiren ve teslim alan
komisyonların aynı kişilerden teşekkül etmemesi
gerekmektedir. Bu tip durumlar bir kanuna aykırılık la da
planlı alım gerçekleşmemiş olsa dahi alımın üzerine
gölge düşmektedir.
Başarılı işlerde ajans h0izmet alımlarında hizmet satın
alınan firmaların yelpazesi genişletilmelidir. Bazı
kalemlerde sürekli aynı firmalardan alım yapılıyor olması
dikkat çekicidir ve bu hususlarda daha itinalı
davranılmalıdır.

Teftiş kurulunun 2020 yılı bütçesinden 146 bin lira
sadece maaş ödemesi kullanmış olmasına rağmen tek
bir faaliyette bulunmaması, diğer birimlerin ilgili hususta
yüksek kalemlerde harcaması olmasına rağmen Makine
İkmal Müdürlüğünü’nün işlevsiz kalması gibi, hususlar
düzeltilmesi gereken önemli aksaklıklardır. Doğrudan
temin alım sayısının ve iptal edilen ihale sayısının
yüksekliği de yine rahatsız edici diğer hususlardır. Ve bu
konuda ivedi tedbirler alınmalı, kamu ihale kanunun
öngördüğü şekilde ihalelerinin çoğunluğu ve şeffaflığı ön
plana alarak yapılması gerekmektedir.”