Yüksek Şehir Plancısı, Ekonomist Ulaş Çetinkaya, Adanalıların kişi başı yıllık sadece 70 dolarlık belediye hizmeti alabileceğini bildirdi.

Yerel yöneticilerin Adana’nın 4 ilçesinde gelecek yıl harcayacakları paraların miktarları belli olmasının ardından ekonomik değerlendirmelerde bulunan Çetinkaya, merkez ilçe belediyeleri arasında Seyhan Belediyesi’nin 740 milyon liralık tahmini bütçe ile en fazla para harcayacak belediye olduğunu kaydetti. Seyhan Belediyesi’ni 340 milyonluk bütçeyle Çukurova Belediyesi’nin takip ettiğini belirten Çetinkaya, Yüreğir Belediyesi’nin 329 milyon 709 bin liralık bütçe ile Sarıçam Belediyesi’nin ise 254 milyon 507 milyon liralık bütçe ile hizmetlerini sürdüreceğini hatırlattı.

Basına yansıdığı haliyle bütçelerin tahmini gider bütçesi olduğunu vurgulayan Çetinkaya, Adana’da haftalık yayın yapan Gündem Çukurova Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıda Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin henüz onaylanıp yayınlanmadığı için merkez ilçelere göre değerlendirme yapabileceğini vurguladı. Belediye meclislerinin kabul ettiği bu bütçeleri 2022 yılından itibaren kullanmaya başlayacağını kaydeden Ulaş Çetinkaya, Adana’nın merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçe belediyelerinin toplam tahmini bütçelerinin 1 milyar 663 milyon lirayı bulduğunu, yerel yönetimlerin tahmini bütçeleri aşmaları durumunda ek bütçe de hazırlayabildiğine dikkat çekti.

“KİŞİ BAŞI 70 DOLAR YETMEZ”
Dört ilçenin Adana’nın kent merkezini oluşturduğunu, Suriyeli ve tespit edilemeyen göçmenler hariç kent merkezinde yaklaşık 1 milyon 650 bin kişinin yaşadığını dile getiren Çetinkaya, “Bir başka ifade ile 2022 yılında dört ilçe belediyemiz kendi sınırları içinde yaşayan ortalama nüfusa kişi başına bin (1000) lira harcama yapacaktır. Bin liranın 300 lirası personel giderleri olarak düşünülürse kişi başı 700 lira ile bir yıl boyunca ilçe belediyeleri hizmet vermek zorunda kalacak” dedi.

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır” denildiğini anlatan Çetinkaya, bu kanuna göre yıllık kişi başına düşen bin liranın 300 lirasının belediye şirketlerinde yer alan personel ve hizmet alımı ihalelerde çalışan personel hariç diğer personel harcamasına ayrılması gerekeceğini kaydetti.

“DOLAR BELEDİYELERİ DE VURDU”
Doların hızlı yükselişinin bu alanda da olumsuzluk yaşatacağına işaret eden Ulaş Çetinkaya, “Görülüyor ki Adana merkezindeki 4 ilçe belediyemiz kısıtlı imkanlarla hizmet üretmeye çalışacak. Kişi başı yıllık 70 dolar ayrılması zorunlu görülüyor. Bu oran da hizmetlerin aksamasına neden olacak. İlçe belediyeleri nüfusa oranla bu bütçeyle verimli bir hizmet süreci yaşayamayacak” diye konuştu.
Metropol ölçeğinde kapasitesi olan Adana’da bu bütçe ile belediyelerin kentlerin problemlerini çözemeyeceğini dile getiren Çetinkaya, “Belediyeler bu bütçeyle yaşam kalitesini artıramaz, ekolojik dirençli ve eşit kent yönetimi sergileyemez.  Belediyelerimizin nüfusu ile paralel bütçe oluşturmak amaçlı kaynaklar temin edilmelidir. Aksi halde rutin işlemleri yapan kurumlardan öteye gidemez” dedi.