Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, medya çalışanlarının koşullarının gün geçtikçe daha da
ağırlaştığını belirterek, “Bu koşullarda Çalışan Gazeteciler Bayramından ve basın özgürlüğünden söz
etmek pek de olası değil” dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Soner Çetin, “g çalışma
koşullarını düzenleyen 10 Ocak 1961 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yasanın verdiği haklardan
bugün söz etmek mümkün değildir. Zaten kanun yürürlüğe girdikten sonra Çalışan Gazeteciler
Bayramı olarak kutlanan 10 Ocak, bugün neredeyse anma gününe dönüşmüştür. Basın çalışanlarının
ne kadar zor koşullarda görev yaptığının bilincindeyiz. Bugün gerçek anlamda gazetecilik yapmak
ateşten gömlek giymek gibidir, işsiz kalmayı göze almayı gerektirmektedir” dedi.
Başkan Soner Çetin, yerel medya mensuplarının çalışma koşullarının daha da kötü olduğunu belirtti.
Basının bağımsızlığını güvenceye alacak, çalışanların iş güvencesi ve özgürce haber yapma koşulların
sağlanması gerektiğini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Bir ülkede basın özgür değilse orada tam
anlamıyla demokrasiden bahsedilemez. Ülkemizin demokratik ölçüsünü medyanın ve çalışanlarının
durumuna bakarak belirleyebiliriz. Demokrasilerde 4’üncü güç olarak ifade edilen basın çalışanlarının
koşullarına baktığımızda bu gücün kimlere hizmet ettiğini rahatça görebiliriz. Oysa ki basın;
çalışanlarının özgürce görev yapmasıyla halk adına denetim ve eleştiri görevini yerine getirmektedir”
şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, “10 Ocak gününün yeniden bayram olarak kutlandığı günlerde buluşmak üzere,
tüm basın mensuplarına kolaylıklar diliyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı.