Vali Süleyman Elban, AB standartlarında süt üreten Ali Babanın Çiftliği’ni ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan Vali Elban, Ali
Babanın Çiftliği’nin sahibi Ali Acembekiroğlu’ndan çiftlik üretimi hakkında bilgi aldı.
Çiftlikte 1867 büyükbaş hayvan bulunduğunu ve sığırların süt üretiminin yaklaşık 30
litre olduğunu belirten Acembekiroğlu, “Çiftliğimiz brucella ve sığır tüberkülozu
hastalıklarına karşı ari olup Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahiptir, ayrıca AB
standartlarında ve belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan denetimler sonucu AB
standartlarında süt ürettiği belirlenmiş ve çiftliğimize İl Müdürlüğümüz tarafından AB
Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verilmiştir.”dedi.
Vali Elban, hayvancılık ve süt üretiminde ilimize ve ülke ekonomisine yaptıkları
katkılardan dolayı çiftlik sahibi Ali Acembekiroğlu’na ve bütün çalışanlarına teşekkür
etti.